przejdź do strony głównej strona główna Uniwersytetu Warszawskiego
przejdź do strony głównej

Informator studencki na rok 2007/08

link Studia międzywydziałowe link
Spis treści

Opłaty i stypendia

Czesne studentów wieczorowych

Opłata za jeden semestr nauki na studiach wieczorowych wynosi3900 PLN
Można ją uiszczać jednorazowo,
w dwóch ratach2 x 1950 PLN
w czterech ratach4 x 975 PLN
albo w pięciu ratach5 x 780 PLN

W przypadku skrócenia czasu nauki (np. zrealizowania programu dwóch lat w czasie jednego roku), należy uiścić pełną opłatę, tak jak za całe pięć lat studiów.

link Zobacz terminy wpłat w roku 2006/07

Opłaty dodatkowe oraz opłaty za powtarzanie zajęć  link Spis treści

za powtarzanie całego roku akademickiego1050 PLN
za powtarzanie wykładu obligatoryjnego związane z warunkowym wpisem50 PLN
za powtarzanie ćwiczeń obligatoryjnych w wymiarze 30 godzin związane z warunkowym wpisem300 PLN
za powtarzanie lektoratu związane z warunkowym wpisembez opłat
za powtarzanie zajęć fakultatywnych związane z warunkowym wpisem, za 1 punkt kredytowy75 PLN
za powtarzeanie seminarium rocznego za semestr związane z warunkowym wpisem330 PLN
za powtarzanie seminarium magisterskiego związane z warunkowym wpisem lub ze wznowieniem studiów, za semestr450 PLN
za konsultacje do pracy magisterskiej przy wznowieniu po czasie dłuższym niż dwa lata od skreślenia, za semestr450 PLN
za 9 egzaminów niezbędnych do wznowienia studiów po czasie dłuższym niż pięć lat od skreślenia450 PLN (9 x 50 PLN)
za dodatkowe zajęcia fakultatywne lub specjalizacyjne za 1 punkt kredytowy ponad limit30 PLN
za powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej dla studenów spoza wydziału (w wymiarze 30 godzin) 300 PLN

 

link Studia międzywydziałowe link
do góry