WPs UWPsychologia Transportu

Rekrutacja

Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające dyplom magistra psychologii.
Chcemy, aby każdy kto podejmie nasze Studia, odnalazł się w zawodzie psychologa transportu. Dlatego przed podjęciem studiów rozmawiamy z każdym Kandydatem o jego doświadczeniu i planach. Dzięki temu studia grupują osoby nieprzypadkowe, zmotywowane i odpowiedzialne. Jeśli potrzeba, doradzamy i pomagamy w odbyciu praktyk które pomogą stać się kompetentnym psychologiem-diagnostą.

Limit miejsc: 45 osób

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej.

Rozmowa wstępna

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii. Preferowane będą osoby, posiadające praktykę w zawodzie psychologa i posiadające prawo jazdy kat. B.

Osoby zgłaszające się na Studia Podyplomowe zapraszane będą na rozmowę wstępną, w trakcie której będziemy chcieli poznać ich potrzeby i oczekiwania. W trakcie rozmowy będziemy pytać również o motywację, ewentualny staż, doświadczenie w diagnozie zaburzeń organicznych i w terapii uzależnień oraz znajomość psychologicznych metod diagnostycznych. Nie jest konieczne posiadanie doświadczenia we wszystkich wymienionych kategoriach. Jednakże będzie ono miało znaczenie jeżeli liczba chętnych przekroczy proponowaną listę miejsc.

Terminy:

 • Rejestracja: od 1 czerwca 2014 r.
 • Rozmowy wstępne: wrzesień 2014 r.

 • Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2014 r.

Procedura elektronicznej rekrutacji
Słuchaczy Studiów Podyplomowych

Etap pierwszy (rejestracja)

  1. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny przez system IRK dostępny na stronie internetowej.
  2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia z systemu zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (na adres podany w formularzu). W przypadku nieotrzymania wiadomości w ciągu 1 dnia, prosimy o kontakt.
  3. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Do tego czasu nie składa się żadnych innych dokumentów.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

  1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie wyniku rozmowy. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.
  2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

  1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.
  2. W wyznaczonym terminie należy dostarczyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklarację płatności czesnego oraz
  1 zdjęcie (format legitymacyjny).
  3. Dokumenty można przesłać listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
  4. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły - patrz dział CZESNE). Dowód wpłaty należy przesłać mailem lub faksem do sekretariatu
  5. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy.